VDO พิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560


ขอเชิญชม VDO พิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 189 ครั้ง

Keep