VDO พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม


ขอเชิญชม VDO พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคาร Golden Jubilee
จำนวนผู้อ่าน 151 ครั้ง

Keep