VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560


ขอเชิญชม VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep