Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน  :  เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ 02-807-9555 - 63 ต่อ 0, 100

 


มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2971 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน