เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561


ฝ่ายธุรการ-การเงิน  :  เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ 02-807-9555 - 63 ต่อ 0, 100

 จำนวนผู้อ่าน 3172 ครั้ง

Keep