Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การมอบตัวนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4  (รอบ 2) สำรอง (นักเรียนอสธ)
     วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551 - วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นการมอบตัวนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 (นักเรียน อสธ) (รอบ 2 สำรอง)
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 134 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน