Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา
 

ทีมนักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา ในผลงานเรื่อง คนรักษ์ช้าง และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับโลกในรายการ KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น  พร้อมโล่ห์รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท เงินสนับสนุนโรงเรียน 20,000 บาท โดยมีมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์  และมาสเตอร์ธีรภัทร ศรีวิชัยรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม 

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/KWNThailand/videos/1553371001367985/

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10409 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20104 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20166 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 332 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน