VDO ผลงานสารคดีสั้น เรื่อง "คนรัก(ษ์)ช้าง" รางวัลชนะเลิศในโครงการ KWN 2017


ขอเชิญชม VDO ผลงานสารคดีสั้น เรื่อง "คนรัก(ษ์)ช้าง" รางวัลชนะเลิศในโครงการ KWN 2017 จัดทำโดย นักเรียนชมรม ACT MEDIA




จำนวนผู้อ่าน 362 ครั้ง

Keep