ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ

1. เด็กชายจิรวัชร  เจนประเสริฐ ชั้น ป.6/3 เลขประจำตัว 24861 คะแนนสอบ Trinity วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 97 คะแนน คุณครูผู้สอน มาสเตอร์อริยะ  อาชีวกุลพงศ์

2. เด็กชายชยพัฒน์  โอสนานนท์ ชั้นป.6A เลขประจำตัว 24610 คะแนนสอบ Trinity วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 97 คะแนน คุณครูผู้สอน มาสเตอร์จีรสิทธิ์  ปัณฑิตานนท์


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 661 ครั้ง

Keep