Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ

1. เด็กชายจิรวัชร  เจนประเสริฐ ชั้น ป.6/3 เลขประจำตัว 24861 คะแนนสอบ Trinity วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 97 คะแนน คุณครูผู้สอน มาสเตอร์อริยะ  อาชีวกุลพงศ์

2. เด็กชายชยพัฒน์  โอสนานนท์ ชั้นป.6A เลขประจำตัว 24610 คะแนนสอบ Trinity วิชา กีตาร์คลาสสิค เกรด Initial 97 คะแนน คุณครูผู้สอน มาสเตอร์จีรสิทธิ์  ปัณฑิตานนท์• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24861
เด็กชาย  จิรวัชร    เจนประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24610
เด็กชาย  ชยพัฒน์    โอสนานนท์มิส  นิชา    บุญประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561) ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 342 ครั้ง จาก งานศูนย์ดนตรี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน