Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2 ประจำปี 2560
 

ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2

จากการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2560 ของธนาคารออมสิน ภาค 3 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10396 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10290 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562)
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน