ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2 ประจำปี 2560


ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2

จากการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2560 ของธนาคารออมสิน ภาค 3 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 651 ครั้ง

Keep