VDO โครงการ EYES Project สัมภาษณ์ทีม ACT MEDIA ตัวเเทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมประกวดใน KWN GLOBAL SUMMIT 2018


ขอเชิญชม VDO โครงการ EYES Project ซึ่งทีมงานเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อสัมภาษณ์ทีม ACT MEDIA ตัวเเทนประเทศไทย ทีได้เข้าร่วมประกวดใน KWN GLOBAL SUMMIT 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจากผลงานเรื่อง "คนรักษ์ช้าง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017
จำนวนผู้อ่าน 156 ครั้ง

Keep