Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ยื่นใบสมัครนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 (นักเรียนอสธ)
                         การยื่นใบสมัครนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                  วันพุธที่          6      กุมภาพันธ์  2551                          ยื่นใบสมัคร
                  วันเสาร์ที่      9        กุมภาพันธ์  2551                          สอบ
                  วันอังคารที่  12      กุมภาพันธ์  2551                          ประกาศผลสอบ
                  วันพฤหัสที่    14      กุมภาพันธ์  2551                          มอบตัวนักเรียน• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน