VDO พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560


ขอเชิญชม VDO พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต
จำนวนผู้อ่าน 174 ครั้ง

Keep