ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560


ฝ่ายวิชาการ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นขวัญกำลังใจให้รักษาระดับผลการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 4702 ครั้ง

Keep