VDO ACT โรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


ขอเชิญชม VDO โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind Award 2017 โดยการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลในระดับ 5 ดาว 3 สมัยติดต่อกัน
จำนวนผู้อ่าน 226 ครั้ง

Keep