Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบสอบตรง
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบสอบตรงได้โดยสามารถดูวิชา และคณะ สถาบันการศึกษาได้ที่ส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์แนบ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 108 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน