ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบสอบตรง


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบสอบตรงได้โดยสามารถดูวิชา และคณะ สถาบันการศึกษาได้ที่ส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง

Keep