Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปิดรับสมัครขึ้นรถรับ - ส่งนักเรียน ช่วงเรียน October Course 2018
 

เปิดรับสมัครนักเรียนที่จะใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ในช่วงเรียน October  Course 2018  ผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถสมัครได้ที่ห้องงานรถรับ - ส่งนักเรียน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-807-9555-63 ต่อ 707, 02-8073501ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 251 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน