เปิดรับสมัครขึ้นรถรับ - ส่งนักเรียน ช่วงเรียน October Course 2018


เปิดรับสมัครนักเรียนที่จะใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน ในช่วงเรียน October  Course 2018  ผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถสมัครได้ที่ห้องงานรถรับ - ส่งนักเรียน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-807-9555-63 ต่อ 707, 02-8073501


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 283 ครั้ง

Keep