รางวัล Best of Clip ผลงานคลิปสั้นโดยชมรม ACT Media


ขอเชิญชม VDO ผลงานคลิปสั้นเรื่อง "SPACE... พื้นที่คนเมือง" จัดทำโดยชมรม ACT Media ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of Clip จากการประกวดในกิจกรรมผลิตสื่อของนักสื่อสารสร้างสรรค์กับ สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
จำนวนผู้อ่าน 298 ครั้ง

Keep