Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว
 

        คณะภราดา  ครู  เจ้าหน้าที่และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์เอกราช  แก้วเขียว   ตำแหน่งครูผู้สอน   สังกัดฝ่ายกิจกรรม   โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม      ในระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน  2561  เวลา 19. 30 น.   ณ  ศาลา 1  วัดเสน่หา  ถนนรถไฟตะวันตก  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่  22  กันยายน  2561  เวลา 15. 00 น.

 
         ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดีที่  20  กันยายน  2561 เวลา 19. 30 น.  ณ  วัดเสน่หา  ถนนรถไฟตะวันตก  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
หมายเหตุ :  บุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับรถโรงเรียน  ลงชื่อที่บริเวณหน้าเครื่องสแกนนิ้ว  รถออกเวลา 17. 30  น. บริเวณประตู 2 (หน้าแม่พระ)
 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10283 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 266 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน