ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา กีฬานักเรียนและนักศึกษาในเครือฯ


ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ซึ่่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2561 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรีนั้น
ทางคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯมีความยินดีจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
และคุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมแต่ละชนิดกีฬาตามเอกสารแนบท้าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะตั้งใจทำการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อนำชัยชนะกลับมาสู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


 

 
จำนวนผู้อ่าน 790 ครั้ง

Keep