Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา กีฬานักเรียนและนักศึกษาในเครือฯ
 

ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ซึ่่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2561 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรีนั้น
ทางคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯมีความยินดีจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา
และคุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมแต่ละชนิดกีฬาตามเอกสารแนบท้าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะตั้งใจทำการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อนำชัยชนะกลับมาสู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


 

 
ไฟล์แนบ 1 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 757 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน