ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ. และสภาพยางรถตู้รับส่งนักเรียน


ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน จัดให้คณะกรรมการหน่วยงานตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ  เช่น ถังดับเพลิง ฆ้อน ป้ายรถโรงเรียน ไฟหลังคา ประกันภัย  พ.ร.บ. และสภาพยางรถรับส่งนักเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก  กำหนดให้รถตู้รับส่งนักเรียนมีอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พ.ร.บ. และสภาพยาง  ให้มีความพร้อมในการให้บริการ ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ  ลานจอด


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง

Keep