Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ. และสภาพยางรถตู้รับส่งนักเรียน
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน จัดให้คณะกรรมการหน่วยงานตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ  เช่น ถังดับเพลิง ฆ้อน ป้ายรถโรงเรียน ไฟหลังคา ประกันภัย  พ.ร.บ. และสภาพยางรถรับส่งนักเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก  กำหนดให้รถตู้รับส่งนักเรียนมีอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พ.ร.บ. และสภาพยาง  ให้มีความพร้อมในการให้บริการ ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ  ลานจอด

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน