สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน


ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้ดำเนินการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน  ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานจอดรถ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep