รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


ฝ่ายธุรการ-การเงิน  :  เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562

 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-807-9555 - 63 ต่อ 0, 100จำนวนผู้อ่าน 3809 ครั้ง

Keep