Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน  :  เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562

 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-807-9555 - 63 ต่อ 0, 100


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 3775 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน