Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศปิดให้บริการสระว่ายน้ำ
 

สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์'36

 

1.  ปิดให้บริการ 12 - 13 ตุลาคม 2561

นื่องจาก วันที่ 13 -14 ตุลาคม มีการแข่งขันว่ายน้ำรายการ ACT Championship 2018 ครั้งที่ 10 และจำเป็นที่จะต้อง จัดสถานที่การแข่งขัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

2.  ปิดให้บริการ ในวันที่ 15 - 23 ตุลาคม 2561

เนื่องจาก เจ้าหน้าที่จะต้องทำการเก็บกวาดและทำความสะอาดสถานที่หลังจากจบการแข่งขันว่ายน้ำ ACT Championship 2018

และเดินทางไปตัดสินกีฬานักเรียนในเคลือมูลนิธิเซนท์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2561 ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จึงทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ให้บริการและดูแลความปลอดภัยแก่สมาชิก

 

และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 คือวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 202 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน