แจ้งกำหนดการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018


แจ้งกำหนดการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018 ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง

Keep