ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2018


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดความสามารถทางดนตรี 

ACT  Music Festival 2018

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561

ณ ศูนย์ดนตรี อัสสัมชัญธนบุรี

อาคารหลุยส์ มารีฯ โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์ดนตรี
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 895 ครั้ง

Keep