แจ้งการดำเนินการการพัฒนาระบบเครือข่าย


          เนื่องด้วยระบบเครือข่ายหลักของโรงเรียนปัจจุบันไม่สามารถรองรับการใช้งานอย่างหนักที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ จึงทำให้เกิดปัญหาระบบเครือข่ายล่มบ่อย ซึ่งทางงานเทคโลยีสารสนเทศได้เริ่มทำการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยในส่วนแรกจะทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ Core Switching ใหม่ก่อนเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานและรองรับการขยายขีดความสามารถได้ โดยจะมีเริ่มการเปลี่ยน Core Switching ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการพัฒนานี้อาจจะทำให้เกิดผลกระทบในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายบ้างในบางจุด จึงแจ้งมาเพื่อขอภัยไว้ใน ณ โอกาสนี้ ความคือหน้าเพิ่มเติมอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 291 ครั้ง

Keep