Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่่อทีมและผู้เล่นที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขัน ACT Bowling 2018
 

ประกาศรายชื่่อทีมและผู้เล่นที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขัน ACT Bowling 2018

ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด แคราย เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561

ขอให้ท่านที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับรางวัลที่ห้องกิจกรรม อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไฟล์แนบ 1 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 480 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน