ประกาศรายชื่่อทีมและผู้เล่นที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขัน ACT Bowling 2018


ประกาศรายชื่่อทีมและผู้เล่นที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขัน ACT Bowling 2018

ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด แคราย เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561

ขอให้ท่านที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับรางวัลที่ห้องกิจกรรม อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำนวนผู้อ่าน 505 ครั้ง

Keep