Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งดจอดรถชั้นใต้ดิน อาคารโกเด้นจูบิลี่
 

ขอความร่วมมือ งดจอดรถและนำรถออกจากบริเวณชั้นใต้ดิน เนื่องจาก งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป จะดำเนินการลอกท่อชั้นใต้ดิน ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. - 19.00 น.  (ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ)

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 179 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน