Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    Bell Extra Semester 2/2018
 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการ Bell Extra ในภาคเรียนที่ 2/2561 รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดำเนินการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆโดยครูต่างชาติ  จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี

ค่าเล่าเรียนตลอดโครงการ 12,500 บาท/คน  รับจำนวนจำกัด ห้องเรียนละไม่เกิน 16 คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งก่อนชำระเงินได้ที่ศูนย์ ACT-Bell

โทร 02-8079555-63 ต่อ 400, 401 หรือ 02-4219665


มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 162 ครั้ง จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน