Bell Extra Semester 2/2018


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการ Bell Extra ในภาคเรียนที่ 2/2561 รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดำเนินการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆโดยครูต่างชาติ  จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี

ค่าเล่าเรียนตลอดโครงการ 12,500 บาท/คน  รับจำนวนจำกัด ห้องเรียนละไม่เกิน 16 คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งก่อนชำระเงินได้ที่ศูนย์ ACT-Bell

โทร 02-8079555-63 ต่อ 400, 401 หรือ 02-4219665จำนวนผู้อ่าน 195 ครั้ง

Keep