ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา


               คณะภราดา  ครู  เจ้าหน้าที่ และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา  มาสเตอร์อัครัช  ขันธปรีชา  โดยจะมีพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาพระหฤทัย อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   และจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ  ในวันเสาร์ที่  27  ตุลาคม  2561  เวลา  10.00 น.    ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่   ตำบลช้างคลาน   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่     

               ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ในวันศุกรฺ์ที่  26 ตุลาคม 2561  เวลา 19.30 น.   


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 266 ครั้ง

Keep