Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 

แจ้งการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์  ที่โรงอาหาร อาคารโกลเด้นจูบิลี่  เนื่องจาก ระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน ขัดข้อง จึงไม่สามารถเติมเงิน หรือใช้เงินผ่านบัตรเติมเงินได้ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ในการนี้ การใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียน ขอให้นำเงินสดมาแลกคูปองที่จุดเติมเงินแทน  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10521 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20099 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 155 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน