ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561


ขอเชิญนักเรียนคาทอลิกและครูคาทอลิก รับศีลอภัยบาป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. ที่ห้องเรียนคำสอน งานอภิบาล และเข้าร่วมมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนในวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เวลา 07.50-09.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ

 


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาลโรงเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง

Keep