Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561
 

ขอเชิญนักเรียนคาทอลิกและครูคาทอลิก รับศีลอภัยบาป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. ที่ห้องเรียนคำสอน งานอภิบาล และเข้าร่วมมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนในวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เวลา 07.50-09.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ

 

มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง จาก งานอภิบาลโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน