Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ น.ส.บุญส่ง มิ่งขวัญ
 

                คณะภราดา  ครู  เจ้าหน้าที่ และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ น.ส. บุญส่ง  มิ่งขวัญ  ตำแหน่งพนักงาน  สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่  โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน  2561 เวลา 19.00 น.   ณ  ศาลา 3  วัดบุณยประดิษฐ์  แขวงบางไผ่   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ  ในวันจันทร์ที่  5  พฤศจิกายน  2561 เวลา 17.00 น. ณ วัดบุณยประดิษฐ์  แขวงบางไผ่  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

               ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันศุกรฺ์ที่  2  พฤศจิกายน  2561  เวลา 19.00 น.   

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 63007
 บุญส่ง    มิ่งขวัญ (ออกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561)
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 352 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน