Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    อบรมพนักงานขับรถ โดย ร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรับ - ส่งนักเรียน  ได้เรียนเชิญร้อยตำรวจโทสุพล   อินทโกสุม  รองสารวัตรจราจร  สน. หลักสอง มาอบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561  เพื่อให้แนวคิดและความรู้ในการขับรถให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน   ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00 น.  ณ  ห้องเรียนไฟฟ้า  อาคารมาร์ติน

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 123 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน