Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 ที่มีสิทธิ์สมัครเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท. และ สอวน.
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 ที่มีสิทธิ์สมัครเรียนแผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางสสวท. และ สอวน. สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบไฟล์แนบ 1มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 862 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน