แจ้งปิดกระแสไฟฟ้าวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00-17.00 น.


งานสาธารณูปโภค สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่  จะดำเนินการปิดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ในระบบหม้อแปลงไฟฟ้า  บริเวณโซนพื้้นที่อาคารเซนต์ปีเตอร์  อาคารเซนต์คาเบรียล  อาคารอัสสัมชัญ และ อาคารราฟาแอล  ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ขอบคุณคะโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสาธารณูปโภค
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง

Keep