Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งปิดกระแสไฟฟ้าวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00-17.00 น.
 

งานสาธารณูปโภค สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่  จะดำเนินการปิดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ในระบบหม้อแปลงไฟฟ้า  บริเวณโซนพื้้นที่อาคารเซนต์ปีเตอร์  อาคารเซนต์คาเบรียล  อาคารอัสสัมชัญ และ อาคารราฟาแอล  ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ขอบคุณคะ


มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง จาก งานสาธารณูปโภค

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน