ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ


คณะภราดา  ครู  เจ้าหน้าที่และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์นพสิทธิ์  ศิวอนันต์วุฒิ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป    โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม  ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน  2561  เวลา 19. 00 น.   ณ  วัดมาติการาม   ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอ สรรคบุรี  จังหวัด ชัยนาท  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน  2561  เวลา 14. 30 น.

 
         ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  2561 เวลา 19. 00 น.    ณ  วัดมาติการาม   ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอ สรรคบุรี  จังหวัด ชัยนาท  
 
หมายเหตุ :  บุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับรถโรงเรียน  ลงชื่อที่บริเวณหน้าเครื่องสแกนนิ้ว  รถออกเวลา 15. 00  น. บริเวณประตู 2 (หน้าแม่พระ)
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 249 ครั้ง

Keep