Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น และนักเรียนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น และนักเรียนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้กับ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 314 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน