Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ ประจำปี 2562
 

ในปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติ (AFS) สำหรับครอบครัวที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และฝึกภาษาต่างประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ

โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนจะมีนักเรียนต่างชาติที่มามีอายุระหว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มีดังนี้

1. ระยะ 1 ปี

2. ระยะ 6 เดือน 

3. ระยะ 6 สัปดาห์

 

สนใจติดต่อสอบถามที่ มาสเตอร์นพพร  ที่ฝ่ายวิชาการ หรือโทร 02-8079555 * 112-113

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

  • มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 285 ครั้ง จาก งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน