Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์เสืื้อเชียร์สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด 2018
 

เสื้อเชียร์สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด 2018 จำหน่ายราคา 199 บาท 

สนใจติดต่อ งานฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 317 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 216 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน