แนะนำนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


 

แนะนำนักศึกษาฝึกสอน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

 

นายธนกร  กายสิทธิ์

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2561- 15 กุมภาพันธ์  2562

 

นายธนรักษ์  เพิ่มสมบูรณ์

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 - 15 กุมภาพันธ์  2562

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 288 ครั้ง

Keep