Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำนักศึกษาฝึกสอนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 

 

แนะนำนักศึกษาฝึกสอน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

 

นายธนกร  กายสิทธิ์

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2561- 15 กุมภาพันธ์  2562

 

นายธนรักษ์  เพิ่มสมบูรณ์

นักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปฏิบัติงาน งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

สังกัด  ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 - 15 กุมภาพันธ์  2562

 

 

 

 

 

 


มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 255 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน