แนะนำนักศึกษาฝึกสอนจีน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


แนะนำนักศึกษาชาวจีนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
 
 

นางสาวตงนี หม่า

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวจวิ้นหยิ่ง หวู

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน

สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 219 ครั้ง

Keep