Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำนักศึกษาฝึกสอนจีน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 

แนะนำนักศึกษาชาวจีนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
 
 

นางสาวตงนี หม่า

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน

สังกัด ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวจวิ้นหยิ่ง หวู

ฝึกสอนวิชาภาษาจีน

สังกัด  ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10098 
กรรมการ   Array
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน