กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561


งานวัดผลฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 18 และ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561  หยุด วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  เรียนตามปกติ วันศุกร์ที่ 14 และวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  สอบวันจันทร์ที่ 17 และ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 หยุด วันศุกร์ที่ 14 ,วันอังคารที่ 18 และ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  สอบวันศุกร์ที่ 14 ,วันอังคารที่ 18 , และวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 หยุด วันจันทร์ที่ 17 และ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สามารถดูตารางสอบได้ที่เอกสารไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 3239 ครั้ง

Keep