Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์
 

คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์บุญเทิด  เต็มรักษ์  ตำแหน่งครูสอนวิชาดนตรีไทย  สังกัดฝ่ายวิชาการ  โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น.  ณ  วัดสุนทรธรรมิการาม  ต.ปลายบาง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29  พฤศจิกายน  2561  เวลา 17.00 น.

                   ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่  27 พฤศจิกายน  2561 เวลา 19.00 น.   ณ  วัดสุนทรธรรมิการาม  ต.ปลายบาง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 
 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10249 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 257 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน