ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับจองโต๊ะงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปี 2561


ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "ACT Talent Show 2018"

ระหว่างวันที่ 18-19, 21-26 มกราคม 2562 เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายกิจกรรมจะเปิดรับจองโต๊ะงานแสดงออก ระหว่างวันที่ 30, 3 - 4, 6 - 7 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ณ โถงชั้น 1 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรม 02-807-9555-63 ต่อ 500, 510จำนวนผู้อ่าน 421 ครั้ง

Keep