ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน    ผู้อำนวยการขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 12/2561     ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม  2561 เวลา  09.00 น. - 13.00 น.   ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2561


จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง

Keep