Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสสุภา ปานรักษา
 

คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสสุภา ปานรักษา  ตำแหน่งครูสอนว่ายน้ำ  สังกัดฝ่ายกิจกรรม       โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่  27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561  เวลา 19.30 น.   ณ  วัดอ้อมน้อย  ต. อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร        และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 2 ธันวาคม  2561  เวลา 16.30 น.

                   ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่  30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 19.30 น.   ณ  วัดอ้อมน้อย  ต. อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10407 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 196 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน