สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ


ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน ได้สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ  เพื่อสร้างความไว้วางใจในการให้บริการ ว่าพนักงานมีศักยภาพในการขับรถบริการ และเกิดความปลอดภัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. - 08.00 น. บริเวณที่จอดรถ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง

Keep