Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครพิธีกรงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปี 2561
 

ฝ่ายกิจกรรม เปิดรับสมัครพิธีกรงานแสดงออกของนักเรียน ประจำปี 2561

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ส่งใบสมัคร+ภาพถ่าย ที่ฝ่ายกิจกรรม ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

คัดเลือกวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ หอประชุม มงฟอร์ต 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ไฟล์แนบ 1 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 242 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน