Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา
 
 

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชการที่ 9 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และส่งเสริมสุขภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 

โดยมีการบริการตรวจสุขภาพ  ตามเอกสารแนบ

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์
มิส  นิติยา    แสนหนู
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 113 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน